Túi lưới nhựa

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 40 cm

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 40 cm - BLX40.2

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi đựng bưởi Da Xanh

Túi đựng bưởi Da Xanh - BLX35.3

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Móc khóa túi lưới màu đỏ

Móc khóa túi lưới màu đỏ - MKD

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Móc khóa túi lưới màu vàng

Móc khóa túi lưới màu vàng - MKV

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Móc khóa túi lưới màu xanh

Móc khóa túi lưới màu xanh - MKX

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg Túi lưới nhựa dài 25cm và khóa rút màu đỏ

1Kg Túi lưới nhựa dài 25cm và khóa rút màu đỏ - BLD25

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg Túi lưới nhựa dài 40cm và khóa rút màu đỏ

1Kg Túi lưới nhựa dài 40cm và khóa rút màu đỏ - BLD40

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 25 cm

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 25 cm - LX25.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 35 cm

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 35 cm - LX35.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI