Túi lưới nhựa

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 35 cm

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 35 cm - L72

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 40 cm

Túi lưới đựng nông sản màu xanh 40 cm - L73

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 25 cm

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 25 cm - L74

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 35 cm

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 35 cm - L75

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 40 cm

Túi lưới đóng hoa quả kèm móc khóa 40 cm - L76

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi đựng bưởi Da Xanh

Túi đựng bưởi Da Xanh - L77

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Móc khóa túi lưới màu đỏ

Móc khóa túi lưới màu đỏ - L83

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Móc khóa túi lưới màu vàng

Móc khóa túi lưới màu vàng - L84

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Móc khóa túi lưới màu xanh

Móc khóa túi lưới màu xanh - L85

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI