Xốp lưới bao trái

Đầy đủ xốp lưới, túi bóng và chun đen bọc ổi

Đầy đủ xốp lưới, túi bóng và chun đen bọc ổi

Mua lẻ: 195,000đ 210,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Lưới xốp trắng bao ổi dài 15cm (1Kg)

Lưới xốp trắng bao ổi dài 15cm (1Kg)

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi bóng chuyên dùng bọc ổi (1kg)

Túi bóng chuyên dùng bọc ổi (1kg)

Mua lẻ: 45,000đ 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây chun đen, chun vĩnh cửu buộc ổi (1kg)

Dây chun đen, chun vĩnh cửu buộc ổi (1kg)

Mua lẻ: 160,000đ 170,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 15cm (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 15cm (1kg) - X1

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 22cm (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 22cm (1kg) - X2

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng NGUYÊN CUỘN (1kg)

Xốp lưới trắng NGUYÊN CUỘN (1kg) - X3

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc ổi (1kg)

Xốp lưới trắng bọc ổi (1kg) - X4

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc xoài (1kg)

Xốp lưới trắng bọc xoài (1kg) - X5

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc thanh long Dài 22CM(1kg)

Xốp lưới trắng bọc thanh long Dài 22CM(1kg) - X6

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái táo đỏ (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái táo đỏ (1kg) - X7

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc trái táo xanh (1kg)

Xốp lưới trắng bọc trái táo xanh (1kg) - X8

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI