Xốp lưới trắng

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 15cm (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 15cm (1kg) - X1

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 22cm (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái cây dài 22cm (1kg) - X2

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng NGUYÊN CUỘN (1kg)

Xốp lưới trắng NGUYÊN CUỘN (1kg) - X3

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc ổi (1kg)

Xốp lưới trắng bọc ổi (1kg) - X4

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc xoài (1kg)

Xốp lưới trắng bọc xoài (1kg) - X5

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc thanh long Dài 22CM(1kg)

Xốp lưới trắng bọc thanh long Dài 22CM(1kg) - X6

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái táo đỏ (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái táo đỏ (1kg) - X7

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bọc trái táo xanh (1kg)

Xốp lưới trắng bọc trái táo xanh (1kg) - X8

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới màu trắng bao trái bơ (1kg)

Xốp lưới màu trắng bao trái bơ (1kg) - X9

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao dưa lưới vàng (1kg)

Xốp lưới trắng bao dưa lưới vàng (1kg) - X10

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao dưa lưới xanh (1kg)

Xốp lưới trắng bao dưa lưới xanh (1kg) - X11

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái roi, trái mận (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái roi, trái mận (1kg) - X12

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI