Xốp lưới bao ổi

Đầy đủ xốp lưới, túi bóng và chun đen bọc ổi

Đầy đủ xốp lưới, túi bóng và chun đen bọc ổi

Mua lẻ: 195,000đ 210,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Lưới xốp trắng bao ổi dài 15cm (1Kg)

Lưới xốp trắng bao ổi dài 15cm (1Kg)

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi bóng chuyên dùng bọc ổi (1kg)

Túi bóng chuyên dùng bọc ổi (1kg)

Mua lẻ: 45,000đ 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây chun đen, chun vĩnh cửu buộc ổi (1kg)

Dây chun đen, chun vĩnh cửu buộc ổi (1kg)

Mua lẻ: 160,000đ 170,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây chun đen buộc ổi (Đủ dùng cho 1kg xốp)

Dây chun đen buộc ổi (Đủ dùng cho 1kg xốp)

Mua lẻ: 20,000đ 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp bọc ổi 1 bộ

Xốp bọc ổi 1 bộ

Mua lẻ: 195,000đ 210,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp bao ổi 2 bộ

Xốp bao ổi 2 bộ

Mua lẻ: 390,000đ 400,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Mút xốp bao ổi (1 kg)

Mút xốp bao ổi (1 kg)

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 kg túi nilon bọc ổi

1 kg túi nilon bọc ổi

Mua lẻ: 45,000đ 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây thun cột ổi 0,5 kg

Dây thun cột ổi 0,5 kg

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới bao ổi 1 kg lồng sẵn

Xốp lưới bao ổi 1 kg lồng sẵn - XL

Mua lẻ: 75,000đ 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây chun đen bao ổi ngoài trời 0,5kg

Dây chun đen bao ổi ngoài trời 0,5kg - CHUN

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI