KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP

XỐP LƯỚI BAO ỔI ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở ĐIỆN BIÊN.


KHÔNG CHỈ VANG DANH THẾ GIỚI VỚI CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU LỪNG LẪY NĂM CHÂU, MÀ ĐIỆN BIÊN CÒN LÀ NƠI CÓ RẤT NHIỀU ĐẶC SẢN MANG ĐẬM NÉT VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC. MỘT TRONG SỐ ĐÓ PHẢI KỂ ĐẾN GIỐNG ỔI ĐÀI LOAN - GIỐNG ỔI ĐÃ GIÚP CHO NGƯỜI DÂN NƠI ĐÂY THOÁT NGHÈO VÀ HỌ ĐÃ SỬ DỤNG XỐP LƯỚI BAO TRÁI ỔI MANG LẠI HIỆU QUẢ ĐÁNG MONG ĐỢI.

Xem chi tiết

CẦN MUA XỐP BAO TRÁI ỔI Ở CAO BẰNG.


CAO BẰNG LÀ MẢNH ĐẤT CỘI NGUỒN CÁCH MẠNG VỚI NHỮNG ĐỊA DANH LỊCH SỬ, DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG NHƯ RỪNG PÁC BÓ, THÁC BẢN GIỐC...BÊN CẠNH ĐÓ, CÒN CÓ NHỮNG ĐẶC SẢN MANG ĐẬM NÉT RIÊNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG LÀM XAO XUYẾN BƯỚC CHÂN MỖI DU KHÁCH KHI ĐẶT CHÂN ĐẾN ĐÂY. ÔỈ ĐÀI LOAN LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG TRÁI CÂY ĐẶC SẢN ĐEM LẠI GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO CHO NGƯỜI TRỒNG VƯỜN VÀ HỌ ĐÃ BIẾT CÁCH SỬ DỤNG XỐP BAO TRÁI MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO.

Xem chi tiết

SỬ DỤNG XỐP BAO ỔI Ở BẮC GIANG.


BẮC GIANG LÀ MẢNH ĐẤT ĐỊA LINH NỔI TIẾNG VỚI NHIỀU DANH NAM THẮNG CẢNH VÀ NHIỀU MÓN ĐẶC SẢN ĐẶC TRƯNG RIÊNG CỦA VÙNG. GIỐNG ỔI ĐÀI LOAN LÀ LOẠI TRÁI CÂY ĐẶC SẢN ĐANG GÂY SỐT TRÊN MẢNH ĐẤT THANH HẢI- BẮC GIANG, NGƯỜI TRỒNG VƯỜN NƠI ĐÂY ĐÃ SỬ DỤNG XỐP BAO ỔI NHƯ MỘT SẢN PHẨM HỖ TRỢ HỌ TRONG NÔNG NGHIỆP TRỒNG VƯỜN.

Xem chi tiết

BẮC CẠN SỬ DỤNG XỐP BAO ỔI.


NGOÀI CẢNH ĐẸP NON NƯỚC HỮU TÌNH CỦA HỒ BA BỂ, BẮC CẠN CÒN CÓ NHỮNG ĐẶC SẢN DÂN TỘC ĐẶC TRƯNG NÍU GIỮ BƯỚC CHÂN DU KHÁCH KHI ĐẾN ĐÂY. CÂY ỔI CŨNG LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG ĐẶC SẢN MANG LẠI NGUỒN THU CHỦ YẾU CHO BÀ CON NƠI ĐÂY VÀ HỌ ĐÃ SỬ DỤNG XỐP BAO TRÁI ĐỂ BẢO VỆ TRÁI ỔI, MANG LẠI NĂNG SUẤT CAO TRONG NÔNG NGHIỆP.

Xem chi tiết

Click để GỌI