Xốp lưới bao trái

Xốp bọc trái cây màu vàng dài 15 cm (1kg)

Xốp bọc trái cây màu vàng dài 15 cm (1kg) - M24

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp bọc trái cây màu đỏ dài 15 cm (1kg)

Xốp bọc trái cây màu đỏ dài 15 cm (1kg) - M25

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp bọc trái cây màu xanh dài 15 cm (1kg)

Xốp bọc trái cây màu xanh dài 15 cm (1kg) - M26

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Lưới xốp bọc trái cây màu đỏ dài 15 cm (1kg)

Lưới xốp bọc trái cây màu đỏ dài 15 cm (1kg) - M27

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Lưới xốp bọc trái cây vàng dài 15 cm (1kg)

Lưới xốp bọc trái cây vàng dài 15 cm (1kg) - M28

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Lưới xốp bọc trái cây màu xanh dài 15 cm (1kg)

Lưới xốp bọc trái cây màu xanh dài 15 cm (1kg) - M29

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao bọc xốp lưới màu đỏ dài 22 cm (1kg)

Bao bọc xốp lưới màu đỏ dài 22 cm (1kg) - M30

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Mút xốp lưới bọc trái cây màu đỏ dài 22 cm (1kg)

Mút xốp lưới bọc trái cây màu đỏ dài 22 cm (1kg) - M31

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Mút xốp lưới bọc trái cây màu vàng dài 22 cm (1kg)

Mút xốp lưới bọc trái cây màu vàng dài 22 cm (1kg) - M32

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Mút xốp lưới bọc trái cây màu xanh dài 22 cm (1kg)

Mút xốp lưới bọc trái cây màu xanh dài 22 cm (1kg) - M33

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao bọc xốp lưới màu vàng dài 22 cm (1kg)

Bao bọc xốp lưới màu vàng dài 22 cm (1kg) - M34

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao bọc xốp lưới màu xanh dài 22 cm (1kg)

Bao bọc xốp lưới màu xanh dài 22 cm (1kg) - M44

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI