Xốp lưới bao trái

Xốp bao ổi 2 bộ

Xốp bao ổi 2 bộ

Mua lẻ: 390,000đ 400,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Mút xốp bao ổi (1 kg)

Mút xốp bao ổi (1 kg)

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 kg túi nilon bọc ổi

1 kg túi nilon bọc ổi

Mua lẻ: 45,000đ 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao xốp bọc trái cây dài 15 cm (1kg)

Bao xốp bọc trái cây dài 15 cm (1kg) - X24

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao xốp bọc trái cây màu đỏ 15 cm (1kg)

Bao xốp bọc trái cây màu đỏ 15 cm (1kg) - M21

Mua lẻ: 80,000đ 95,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao xốp bọc trái cây màu vàng 15 cm (1kg)

Bao xốp bọc trái cây màu vàng 15 cm (1kg) - M22

Mua lẻ: 80,000đ 95,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao xốp bọc trái cây màu xanh dài 15 cm (1kg)

Bao xốp bọc trái cây màu xanh dài 15 cm (1kg) - M23

Mua lẻ: 80,000đ 95,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây thun cột ổi 0,5 kg

Dây thun cột ổi 0,5 kg

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp bọc trái cây dài 15 cm (1kg)

Xốp bọc trái cây dài 15 cm (1kg) - X25

Mua lẻ: 75,000đ 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Lưới xốp bọc trái cây dài 15 cm (1kg)

Lưới xốp bọc trái cây dài 15 cm (1kg) - X26

Mua lẻ: 75,000đ 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Mút xốp lưới bọc trái cây 1 kg dài 22 cm

Mút xốp lưới bọc trái cây 1 kg dài 22 cm - X27

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bao bọc xốp lưới dài 22 cm (1kg)

Bao bọc xốp lưới dài 22 cm (1kg) - X28

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI