Xốp lưới bao trái

Xốp lưới đỏ bao trái đào (1kg)

Xốp lưới đỏ bao trái đào (1kg) - M11

Mua lẻ: 75,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới đỏ bao trái xoài (1kg)

Xốp lưới đỏ bao trái xoài (1kg) - M12

Mua lẻ: 75,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới đỏ bao trái lê (1kg)

Xốp lưới đỏ bao trái lê (1kg) - M13

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới vàng bao trái xoài (1kg)

Xốp lưới vàng bao trái xoài (1kg) - M14

Mua lẻ: 80,000đ 95,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới vàng bao trái dưa lưới(1kg)

Xốp lưới vàng bao trái dưa lưới(1kg) - M15

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới vàng bao thanh long (1kg)

Xốp lưới vàng bao thanh long (1kg) - M16

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới vàng bao trái dứa, trái thơm (1kg)

Xốp lưới vàng bao trái dứa, trái thơm (1kg) - M17

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới vàng bao trái na, xốp bao mẵng cầu (1kg)

Xốp lưới vàng bao trái na, xốp bao mẵng cầu (1kg) - M18

Mua lẻ: 80,000đ 95,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới vàng bao trái táo đỏ (1kg)

Xốp lưới vàng bao trái táo đỏ (1kg) - M19

Mua lẻ: 80,000đ 95,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới xanh bao trái dưa, dưa lưới (1kg)

Xốp lưới xanh bao trái dưa, dưa lưới (1kg) - M20

Mua lẻ: 80,000đ 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây chun đen buộc ổi (Đủ dùng cho 1kg xốp)

Dây chun đen buộc ổi (Đủ dùng cho 1kg xốp)

Mua lẻ: 20,000đ 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp bọc ổi 1 bộ

Xốp bọc ổi 1 bộ

Mua lẻ: 195,000đ 210,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI