Xốp lưới bao trái

Xốp lưới màu trắng bao trái bơ (1kg)

Xốp lưới màu trắng bao trái bơ (1kg) - X9

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao dưa lưới vàng (1kg)

Xốp lưới trắng bao dưa lưới vàng (1kg) - X10

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao dưa lưới xanh (1kg)

Xốp lưới trắng bao dưa lưới xanh (1kg) - X11

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái roi, trái mận (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái roi, trái mận (1kg) - X12

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái lê (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái lê (1kg) - X13

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái dưa hấu, dưa các loại (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái dưa hấu, dưa các loại (1kg) - X14

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái đu đủ (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái đu đủ (1kg) - X15

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái lựu (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái lựu (1kg) - X16

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái na, mãng cầu (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái na, mãng cầu (1kg) - X17

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng chuyên dùng bao nho (1kg)

Xốp lưới trắng chuyên dùng bao nho (1kg) - X18

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới  trắng bao trái hồng ngâm (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái hồng ngâm (1kg) - X20

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Xốp lưới trắng bao trái kiwi (1kg)

Xốp lưới trắng bao trái kiwi (1kg) - X21

Mua lẻ: 75,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI