Túi lưới nhựa

1Kg Túi lưới nhựa chuyên bao bọc hoa tươi

1Kg Túi lưới nhựa chuyên bao bọc hoa tươi - L80

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đựng phân dê

Túi lưới đựng phân dê - L81

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới bọc hoa 13cm

Túi lưới bọc hoa 13cm - L82

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới nhựa đựng hoa quả

Túi lưới nhựa đựng hoa quả - BLD35.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới nhựa đựng hoa quả màu đỏ dài 25 cm

Túi lưới nhựa đựng hoa quả màu đỏ dài 25 cm - LD25.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới nhựa đựng hoa quả màu đỏ dài 35 cm

Túi lưới nhựa đựng hoa quả màu đỏ dài 35 cm - LD35.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới nhựa đựng hoa quả màu đỏ dài 40 cm

Túi lưới nhựa đựng hoa quả màu đỏ dài 40 cm - LD40.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đựng nông sản

Túi lưới đựng nông sản - LD40.2

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Túi lưới đựng nông sản màu đỏ dài 25 cm

Túi lưới đựng nông sản màu đỏ dài 25 cm - LD25.2

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI