Túi lưới nhựa

1Kg túi lưới nhựa dài 40cm và khóa rút màu xanh

1Kg túi lưới nhựa dài 40cm và khóa rút màu xanh - BLX40

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg túi lưới nhựa màu xanh dài 25cm

1Kg túi lưới nhựa màu xanh dài 25cm - LX25

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg túi lưới nhựa màu xanh dài 35cm

1Kg túi lưới nhựa màu xanh dài 35cm - LX35

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg túi lưới nhựa màu xanh dài 40cm

1Kg túi lưới nhựa màu xanh dài 40cm - LX40

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg Túi lưới nhựa đỏ (Kích thước đặt theo yêu cầu)

1Kg Túi lưới nhựa đỏ (Kích thước đặt theo yêu cầu) - LD

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg Túi lưới nhựa vàng (Kích thước đặt theo yêu cầu)

1Kg Túi lưới nhựa vàng (Kích thước đặt theo yêu cầu) - LV

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg Túi lưới nhựa xanh (Kích thước đặt theo yêu cầu)

1Kg Túi lưới nhựa xanh (Kích thước đặt theo yêu cầu) - LX

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg khóa rút đỏ dùng cho túi lưới nhựa

1Kg khóa rút đỏ dùng cho túi lưới nhựa - MKD.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg khóa rút vàng dùng cho túi lưới nhựa

1Kg khóa rút vàng dùng cho túi lưới nhựa - MKV.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg khóa rút xanh dùng cho túi lưới nhựa

1Kg khóa rút xanh dùng cho túi lưới nhựa - MKX.1

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1Kg Túi lưới nhựa đựng phân tan chậm, túi phân dê

1Kg Túi lưới nhựa đựng phân tan chậm, túi phân dê - L79

Mua lẻ: 80,000đ 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI